Тексеру зертханалары

8Маман

23Зертханалық сынақтың түрі

Тексеру зертханалары

Өлшеу дәлдігі – қауіпсіздік кепілі

Өлшеу техникасы құралдарын (ӨТҚ) калибрлеу және салыстырып тексеру үшін QHSE-Akbarys компаниясы өзінің зертханасын ұйымдастырды

Бұл жерде газ талдау жабдықтарын бастапқы және мерзімді тексеру және құрылғылардың барлық түрлерін калибрлеу жүргізіледі. Олардың ішінде ауада немесе газ орталарында бір немесе бірнеше зат концентрациясының мөлшерін бақылаудың стационарлық, тасылмалы және портативті газ-талдауға арналған өлшеу құралдары (газ талдағыштары, газ сигнализаторлары, детекторлар және хабаршылар) бар.

1

Заманауи
жабдық

2

Тәжірибелі
персонал

3

Тексерілген
құрал

4

Шынайы
нәтижелер

1

Заманауи
жабдық

2

Тәжірибелі
персонал

3

Тексерілген
құрал

4

Шынайы
нәтижелер

1

Заманауи
жабдық

2

Тәжірибелі
персонал

3

Тексерілген
құрал

4

Шынайы
нәтижелер

Заманауи жабдықтар

Зертхана отандық және әлемдік жетекші өндірушілердің заманауи жабдықтарымен жарақтандырылған. Тексеру процесінде сертификатталған тексеруге арналған газ қоспалары қолданылады.

Зертханада аккредиттеу саласына сәйкес тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін бастапқы және өлшеу керек-жарақтарынан тұратын тексеру құралдары бар. Бұл ретте олардың техникалық (пайдалану) құжаттамасында белгіленген жұмыс жағдайлары ескеріледі және тексеру құралдарына қызмет көрсетуді жүзеге асыратын персонал айқындалады.

Білікті персонал

Зертхана құрамында «Физикалық-химиялық өлшеу құралдарын тексеруші» біліктілігін меңгерген 8 маман жұмыс істейді.

Тексеру зертханасының қызметкерлері — мерзімдік аттестаттаудан өтетін және метрологиялық қамтамасыз ету саласында өзінің кәсіби деңгейін арттыратын білікті сарапшылар.

NCA аккредиттеген

Зертхананы сәйкестікті бағалау саласындағы ұлттық аккредиттеу органы «Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» бойынша аккредиттеген. 2018 жылғы 18 ақпандағы № KZ.П.09.1363 аккредиттеу аттестаты

NCA аккредиттеген
NCA аккредиттеген

Үздіксіз даму

Тексеру зертханасының аккредиттеу саласына өлшеу құралдарының көптеген түрлері енгізілген. Жыл сайын аккредиттеу саласы кеңейіп, өлшеу құралдарын тексерудің жаңа түрлері игерілуде.

Үздіксіз даму
Үздіксіз даму
Үздіксіз даму
Үздіксіз даму

Рұқсат беру құжаттары

Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру МЕМСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға» ғана емес, сонымен қатар «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» және «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының (ҚРЗ) талаптарына да сәйкес жүргізіледі.
Тексеру зертханасын аккредиттеуТексеру зертханасы МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген
Калибрлеу зертханасын аккредиттеуКалибрлеу зертханасы МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген

Тексеру зертханасын аккредиттеу

Тексеру зертханасын аккредиттеу

Тексеру зертханасы МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген

Калибрлеу зертханасын аккредиттеу

Калибрлеу зертханасын аккредиттеу

Калибрлеу зертханасы МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген